Behandling av personopplysninger i Lånekonsulent.no AS, Åslandhellinga 3, 1274 Oslo.
Lånekonsulent.no AS er en leverandør av lånemeglingstjenester. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personlig informasjon vi mottar behandles sikkert og i samsvar med gjeldende personvernlover. Her finner du informasjon om hvordan vi forholder oss til personlig informasjon vi mottar. Denne uttalelsen kan være gjenstand for oppdateringer og endringer.
Når du er i kontakt med oss, behandler vi personlig informasjon om deg. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilken personlig informasjon som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personlig informasjon.

1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det?

Vi samler inn og bruker din personlige informasjon til forskjellige formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personlig informasjon som leverandør av tjenester, for markedsføringsformål og i forbindelse med besøk på nettstedet vårt, www.lånekonsulent.no
Vi samler inn følgende personopplysninger for de formålene som er angitt her:
1. Kundeinformasjon: Følgende personopplysninger behandles:
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Fødsels- og personnummer
Avgift
rapporter
Lønnsslipp / E-rate
Skatteinformasjon

Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle en avtale med deg (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b).

2. Leverandørinformasjon: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, stillingstittel, telefonnummer. Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle en avtale med deg (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b).

3. Send ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, stillingstittel, telefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykke til lagring av kontaktinformasjonen din. Vi vil da slette kontaktinformasjonen din fra adresselisten til markedsføringsinitiativet og / eller nyhetsbrevet.

4. Webanalyse og informasjonskapsler. Informasjon om bruken av nettstedet vårt www.lånekonsulent.no behandles i samsvar med vår informasjonskapsel, som du finner her.

2. Utlevering av personlig informasjon til andre
Lånekonsulent.no AS samler inn informasjon om deg som en del av din søknad om lån i Bluestep Bank. Lånekonsulent.no AS vil dele all informasjon du oppgir eller vi samler inn med Bluestep Bank. Bankene kan bare bruke informasjonen til å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å sette nærmere betingelser for lån. Banken er ansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av en lånesøknad, og bankens håndtering av dine personopplysninger følger bankens egen personvernerklæring, inkludert her: https: //www.bluestep.no/personopplysninger/
Lånekonsulent.no AS vil også dele din personlige informasjon med våre tekniske systemleverandører, som er Superoffice AS som leverandør av vårt CRM-system og Microsoft som leverandør av vår e-postløsning (utsikter). Dette er databehandlerne våre som lagrer eller på annen måte behandler personlig informasjon på våre vegne. Vi har inngått databehandleravtaler for å sikre informasjonssikkerhet i alle ledd i behandlingen.
Vi gir ikke din personlige informasjon videre til andre med mindre det er et lovlig grunnlag for slik avsløring. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et juridisk grunnlag som krever at vi frigjør informasjonen.
All behandling av personopplysninger vi utfører skjer innen EU / EØS-området.


3. Lagringstid
Vi lagrer din personlige informasjon hos oss så lenge det er nødvendig for formålet som den personlige informasjonen ble samlet inn for.
Personlig informasjon vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som oppstår fra kontraktsforholdet er oppfylt. Vi er forpliktet til å oppbevare litt informasjon i en viss periode. Informasjonen blir deretter slettet når fristen for oppbevaringsplikten er utløpt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, rettelse eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, direkte innvendinger mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
For å utøve dine rettigheter, må du kontakte oss skriftlig. Vi vil svare på forespørselen din til oss så snart som mulig, og senest 30 dager.
Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve dine rettigheter mot oss. Vi gjør dette for å sikre at vi bare gir deg tilgang til din personlige informasjon – og ikke noen som later til å være deg.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, hvis du har gitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte oss skriftlig.


5. Klager
Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene våre ikke er i samsvar med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
For informasjon om hvordan du kontakter Inspectorate på Data Inspectorate’s website: www.datatilsynet.no.


6. Endringer
Skulle det være endringer i tjenestene våre eller endringer i regelverket for behandling av personopplysninger, kan det føre til endring i informasjonen du har gitt her. Hvis vi har kontaktinformasjonen din, vil vi varsle deg om disse endringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid være lett tilgjengelig på nettstedet vårt.